Karakoyun: Etkin, yetkin ve güçlü bir Göle için adayım

Önümüzdeki günlerde kongresini yapacak olan Göle Dernekler Federasyonu Genel Başkan adayı Gökhan Karakoyun düzenlediği toplantıda projelerini açıkladı.

Karakoyun: Etkin, yetkin ve güçlü bir Göle için adayım

Yoğun bir katılımın yaşandığı toplantıda Karakoyun’un projeleri Köy Dernek Başkanları ve katılımcılar tarafından tam not aldı.
Toplantıya Eskidemirkapı, Hımıskar (Durançam), Mızarat, (Çakırüzüm), Gorevenk ( Köprülü), Arpaşen, Çölpenek, Kelpikor (Esenboğaz),  (Serinçayır), Şeki (Kuytuca), Cicor (Budaklı), Büyük Altunbulak, Balçeşme, Hoştülbent, Çardaklı, Çobanköy, Gırdımal, Türkeşen (Yiğitkonağı), Sinot (Samandöken), Tahtakıran, Keşer (Dedekılıç), Lavustan (Gedik), Orakilise (Çakıldere), Salut (Dereyolu), Kirziyan (Karlıyazı), Poladik (Kayaaltı), Göle Derneği, Senemoğlu Köyü Dernek Başkanı ve yöneticileri katılırken, Yenidmirkapı, Dörtkilise (Uğurtaşı), Sivin (Filizli) Dernek Başkanları mazeretlerinden dolayı katılamadılar.
Toplantının sunumunu Avrupa Ardahanlılar Dernek Başkan yardımcısı Talip Kaya yaparken, Göle Derneği eski başkanları Nasip Aktürk, Yusuf Durak, Asım Karabacak, Esenyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Kuzgun, Üç Evler Mahalle Muhtarı Subay Tan, Göle Dernek Başkanı Bülent Sarıtaç, Göle Dernek Başkan Adayı Harun Yıldırım, ARDAFED Başkan vekili Engin Demirkuş, Esenyurt Ardahanlılar Plartformu yöneticileri, Göle Dernekler Federasyonu Başkan adayları Erol Aydın, Eyüp Keskin, Yılmaz Yeni ve çok sayıda davetli katıldı.
Konuşmasını yapmak üzere salonda bulunanların alkışları arasında kürsüye gelen Göle Dernekler Federasyonu Genel Başkan Adayı Gökhan Karakoyun, sözlerine; “Geleceği birlikte öreceğiz” diyerek yeni bir sivil toplum örgütü modeli geliştirmek zorunda olduğumuzu beyan etti.
Daha sonra projeleri hakkında bilgi veren Göle Dernekler Federasyonu Genel Başkan Adayı Gökhan Karakoyun, projelerin toplumun ana ihtiyaçlarına göre tespit ederek hazırladığını söyledi. İlk projesinin komisyonların oluşturulması olduğunu söyledi.
Karakoyun , “Bizim ilk projemiz komisyonlar oluşturmak olacaktır. Bu komisyonların amaçları, Yaptığımız analiz ve incelemelere göre, bölge insanlarının meziyet ve uzmanlık alanlarına uygun komisyonların başına, komisyon başkanları olarak görevlendireceğiz. Görevlendirdiğimiz komisyon başkanımız kendi alanında liyakat unsurunu esas alarak 10 kişilik komisyon üyelerini belirleyecektir. Komisyonlar kendi ilgi alanlarında hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında projeler üretip hemşehrilerimizin hizmetine sunacaktır. Kuracağımız 10 tane komisyonla amaçladığımız nitelikli ve kapsayıcı bir ekip ile hemşehrilerimize hizmet etmek ve aynı zamanda Federasyonumuza kurumsal kimliği kazandırmayı hedefliyoruz.
Federasyonumuza ait bir web sitesi kurup teknolojiyi etkili kullanarak anlık iletişim sağlayacağız. 
Bu web sitesini kurma amacımız, köylerimizin ve aynı zamanda derneklerimizin tarihimizi yazılı ve görsel olarak kayıt altına almayı hedefliyoruz. Sitede her köyümüze ait paneller olacaktır. Yetkili kişi köyü ile ilgili tarihi ve turistik bilgilerin yanı sıra fotoğraflar ekleyerek kendi köyünün tanıtımını yapma imkanı bulacaktır. Hemşehrilerimizin yaptığı işleri ve iş ilanlarını paylaşarak yerel ekonomimize katkı sağlayacağız. İş dünyasındaki hemşehrilerimizin firma bilgilerini sitemizde paylaşarak iletişimlerini kolaylaştıracağız. Bilgi işlem sistemimizi de bu siteye entegre bir şekilde faaliyete geçirerek bilgi akışı sağlayacağız. Web sitemizde oluşturacağımız köşe yazarları bölümünde, Gölemizin değerli yazarlarına ve düşünürlerine, düşüncelerini aktarabileceği bir alan sağlayacağız. Web sitemizi sosyal medya sağlayıcıları ile entegre edip daha geniş, ulaşılabilir ve doğru haber ağı kuracağız.
Bilgi işlem sistemi ve sekreterya kurarak veri tabanı oluşturup tüm hemşehrilerimize ulaşmayı kolaylaştıracağız. 
Federasyonumuza üye bütün köylerde yapacağımız veri toplama çalışması neticesinde, tüm hemşehrilerimizin siyasi, bürokrasi ve mesleki alanlarına göre tespitlerini yapacağız. Tespitleri doğrultusunda hemşehrilerimizden gelecek sorun ve sıkıntılarına ivedilikle çözüm üretmek için gerekli veri tabanına sahip olmuş olacağız. Bu ağ sayesinde belirli gün ve haftalar yada acil durumlarda tüm hemşehrilerimize ulaşabileceğiz. Yapılacak her iş ve faaliyet kayıt altına alınarak gelecek dönemlere yazılı belge e-arşiv olarak bırakılacak.
Anadolu Yakası ve İstanbul 2. Bölge olmak üzere iki tane temsilcilikler oluşturacağız. 
İstanbul’da bulunan yaklaşık 300 bin Göleli hemşehrimizin temsiliyeti noktasında Göle Dernekler Federasyonumuzun merkezinin yeterli olmadığını tespit ettiğimizden dolayı İstanbul’un 39 ilçesinde güçlü bir Göle’nin olması için temsilcilikler açacağız. Temsilcilikler açacağımız bölgelerde belirleyeceğimiz üye köy derneklerinin tabelasının üzerine ‘Göle Dernekler Federasyonu temsilciliği’ tabelası asacağız. Açacağımız temsilciliklerde atayacağımız bir genel başkan yardımcısı ve o bölgede bulunan hemşehrilerimizden oluşturacağımız bir yönetimle kendi bölgelerinde hemşehrilerimize hizmet etmelerini ve daha etkin bir yönetim oluşmasını sağlayacağız.
Başlatacağımız eğitim seferberliği ile etkin kurslar vereceğiz. 
Kuracağımız eğitim komisyonu Halk Eğitim ve Milli Eğitim Müdürlükleri ile görüşerek, belli bölgelerde gençlerimize çapın evrensel dili olan İngilizce ve hayatın her alanında kullanmak zorunda olduğumuz Matematik dersleri eğitimi için açacağımız dersliklere öğretmen tahsisi yapmalarını ağlayacağız. Liselere ve Üniversiteye giriş sınavı sürecinde gençlerimizin yapacağı tercihlerde hata yapmalarının önüne geçmek adına tercih dönemlerinde üye derneklerimiz vasıtası ile bir haftalık rehberlik masaları kuracağız. Kültür ve Sanat eğitimi açısından Göleli hemşehrilerimiz için sonunda sertifika alacak şekilde Tiyatro ve Müzik kursları açacağız. Bu kursların bitiminde tiyatro ve müzik gösterileri düzenleyerek taçlandıracağız. Kültür ve sanat faaliyetlerinin devamını ve sürekliliğini sağlamak için Göle Dernekler Federasyonu bünyesinde folklör ekibi kuracağız. Yılda en az iki defa olmak şartıyla gençlerimizin gelişimi açısından Mesleki ve Ekonomik sempozyumlar düzenleyeceğiz. Yılda bir kez gençlik kampı ile gençlerimizi kaynaştıracağız.
Gölemizi ormanlaştıracağız. 
Son yıllarda artarak devam eden orman kesimleri tüm hemşehrilerimizin malumudur. Öncelikli hedefimiz orman kesimlerini durdurmak için güçlü bir kamuoyu oluşturmak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde kuracağımız ‘Doğayı koruma komisyonu’ ile Gölemizin ormanı olmayan bütün köylerin göstereceği araziler için başvurarak orman köy statüsüne almak için ağaç ekimleri yapacağız. Kesilenden fazla ağaç diktireceğiz.
Festivalin tekrar yapılması için girişimde bulunacağız, Göle için tanıtım günleri düzenleyeceğiz. 
Gurbet ile sılayı buluşturmak adına 1996 yılında İstanbul Göle Derneği, Göle Kaymakamlığı, Ankara Göle Derneği ve Göle Belediyesi’nin başlatmış olduğu ve son 7 yıldır yapılmayan Göle Kaşar Festivalinin tekrar yapılması için gerekli çalışmaları başlatacağız. Göle kamuoyu ile yaptığımız istişareler sonucunda Festivalimizin adını ‘Göle Kültür ve Sanat Festivali’ olarak değiştirmeyi düşünüyoruz. Memleketimizde kış turizmini geliştirmek adına bir kış festivali düzenleyeceğiz. Gurbetteki vatandaşlarımızı bir araya getirerek birlikteliğimizi pekiştirmek maksadı ile her yıl düzenli olarak ‘Büyük İstanbul Göleliler Festivali’ni’ düzenleyip sürekli hale getireceğiz. İstanbul’da yöremizin ürünlerini ve kültürünü tanıtmak, ayrıca hemşehrilerimizin bir araya gelmesini ve birlikteliğinin artması için tanıtım günleri düzenleyeceğiz.
Tanıtım Tırımız bütün Türkiye’yi dolaşacak.   
Federasyonumuz bünyesinde alacağımız ‘Tanıtım Tırımız’ bölgemizde üretilen ürünlerimizin tanıtımını ve satışını yapmak üzere İl il ve Meydan meydan gezerek tanıtım yapacaktır. Buradan elde edilecek gelir ile üye dernekler arasında paylaşılacaktır. Buradan hedefle kooperatifleşmenin ilk adımını atacağız.
Danışma ve istişare kurulu kuracağız.  
Gölemizin siyasi, bürokrasi ve iş dünyasında bulunan kanaat önderleri ile Federasyonumuzun delegelerinden Danışma ve istişare kurulu oluşturacağız. Oluşturacağımız kurul ile periyodik toplantılar yapacağız. Federasyonumuzun tüzüğünde de bulunan Başkanlar Kurulu gerçek anlamda aktif edilerek başkanlar kurulu ile yine belirli periyodik şekilde toplantılar yapıp tüm dernek başkanlarımızın yönetimde söz sahibi olmasını sağlayacağız” dedi.
Göle Dernekler Federasyonu Genel Başkan Adayı Gökhan Karakoyun konuşmasının sonunda, “Sizlere sunduğumuz tüm projelerin aslında tek amacı var, Asli görev olarak belirlediğimiz Etkin Yetkin ve Güçlü Göle lobisini oluşturmaktır. Göle lobisinden siyasi, bürokrasi, ekonomi, sosyal ve kültürel alanlarda Gölemizin lobisini güçlü kılmak bizim birinci ana hedefimizi olacaktır” diyerek sözlerine son verdi.
Karakoyun’un davetlilere sunduğu projeler büyük bir beğeni aldı, özelikle komisyonlar, wep sitesi, eğitimle ilgili olan, temsilcilikler, yöresel ürünler ve kültürümüzü Tanım Tırı davetliler arasında ilgi uyandırdı.
Daha sonra sırasıyla söz alıp konuşma yapan birçok Göle Köy Dernek Başkanları, Dernek yöneticileri ve katılımcılar Göle Dernekler Federasyonu Genel Başkan Adayı Gökhan Karakoyun’un projerelerini çok beğendiklerini beyan ederek yapılacak seçimlerde Göleli hemşerilerimize hizmet etmek için Gökhan Karakoyun ile birlikte yol yürüyeceklerini açık beyan ettiler.


Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2022, 09:01
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER